Training

Training met duidelijke doelen

Om effectief in te kunnen spelen op steeds sneller wijzigende marktomstandigheden, moeten organisaties vandaag de dag innovatief, flexibel en slagvaardig zijn.

 

Training is één van de meest effectieve instrumenten om veranderingen gericht door te kunnen voeren. Uiteraard wordt wel een gunstige uitwerking op het bedrijfsresultaat verwacht.


Effectief én leuk

Als trainer speel ik een rol in de zelfontplooiing van mensen en ontwikkeling van teams en  bedrijven. Op een creatieve, inspirerende, effectieve en efficiënte wijze kunnen door trainingen veranderen ontstaan. Trainingen moeten vooral boeiend zijn maar zeker ook leuk!

 


Vaardigheden, gedrag en overtuigingen

Goud[z]Waard heeft verstand van zaken. Ik stem het programma geheel af op de wensen, behoeften en vermogens van de organisatie en de deelnemers aan de training. Ik ben een professional die kan inspireren en reflecteren. Daarbij heb ik aandacht voor de personen zelf, de achterliggende drijfveren en missie. 

 

Ik richt mij niet alleen op het veranderen van vaardigheden en gedrag maar juist ook op de (belemmerende) overtuigingen die de basis vormen van de mogelijkheid tot  veranderen.