Counseling

Wat is counseling?

Counseling is een vorm van psychosociale hulpverlening. Bij counseling bespreken en onderzoeken we zaken die je soms lastig of moeilijk vindt of waar je soms, of vaak, tegenaan loopt en die een belemmering zijn of kunnen worden in de omgang met anderen of met jezelf.


Waarom Counseling?

Counseling heeft als doel om specialistische hulp te bieden bij het verwerken van emoties, het oplossen van menselijke (psychische) problemen en het verkrijgen van inzicht. 

Counseling is non-directief. Ik zal je niet sturen maar motiveren en activeren tot het ondernemen van zelfstandige stappen.


Waarbij helpt counseling?

Counselingsgesprekken kunnen je ook helpen als je door omstandigheden vastloopt of het ‘even niet meer ziet zitten’. Het is mogelijk dat je een probleem hebt waarmee de mensen in je eigen omgeving geen raad weten of één die je liever niet aan je familie, vrienden of werkgever toevertrouwt.

Of misschien zijn de mensen in je omgeving juist de oorzaak van je problemen. Als je blijft piekeren, als je gedachten alsmaar in hetzelfde kringetje ronddraaien, dan kan ik als counselor uitkomst bieden, zodat je niet in een depressie belandt.